Livraria do Bairro - ROSARIO DA VIRGEM MARIA, O - (Karol Wojtyla - (papa Joao Paulo Ii))